Interpay

Geeft meer duidelijkheid!

Standaard tariefStandaard tarief

Omdat u recht heeft op uw geld!
---

Interpay heeft in de loop der jaren wel het nodige aan ervaring opgedaan bij het vinden van de beste manieren om het gedrag van zijn cliënten bij te houden. Met name heeft Interpay een aantal fraaie tools ontwikkeld om hier een goed inzicht in te krijgen.

Oplospercentage (eigen incassotraject)
Oplospercentage (gratis incassotraject)
Positieve reacties (Cliënten)

Start uw eigen incassotrajectStart uw eigen incassotraject

Interpay levert u geld op!
---
De te claimen wettelijke incassokosten (minimaal €40.00 tot een maximum €6.775,00) mag u zelf houden!

Pré-incasso & Incassotraject

13,70

Vast bedrag per incassotraject, levert u variërend extra geld op!

Specificatie tarievenSpecificatie tarieven

Interpay open en transparant
---

Extra werkzaamheden

In samenspraak en indien noodzakelijk
Bij extra werkzaamheden, worden extra kosten rekening gebracht, bijvoorbeeld uittreksel Kamer van Koophandel, extra verzending betalingsafspraak en/of betalingsregeling. Deze kosten zullen uw winst op een incassotraject niet ondermijnen, ook wordt u op de hoogte gesteld voordat Interpay deze extra service in een dossier gaat hanteren.

Actie!

Haal meer uit uw vordering!
Bij aanlevering van vijf of meer opdrachten in één keer (verschillende debiteuren), worden de trajecten door Interpay gefinancierd en later met de uitbetaalde declaraties verrekend.

Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!

Een goede beoordeling van onze cliënten is de kroon op ons werk.
---