Wet- en regelgeving

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).