Wet- en regelgeving

Voortraject Schuldeiser
Voordat een u Interpay mag inschakelen, moet de schuldenaar op de hoogte worden gesteld van het feit dat er nog een betaling openstaat. Deze herinnering wordt een aanmaning genoemd. Het is wettelijk verplicht om de schuldenaar nog minstens 14 dagen te geven om de vordering te betalen. Verder moet de schuldenaar op de hoogte worden gesteld van de gevolgen van het niet (tijdig) betalen van het openstaand bedrag.