Wet- en regelgeving

Rente
Met welke kosten krijgt u te maken indien u voor een openstaande schuld wordt aangesproken? Vaak ontvangt u een overzicht van de bijkomende kosten, dat niet makkelijk te begrijpen is. Ook lijkt het alsof de kosten niet in verhouding staan tot de openstaande schuld. Bij twijfel dient u contact op te nemen met Interpay. (088 811 00 11)