Interpay

Kwaliteitsmanagement & kwaliteitszorg

ISO 9001:2015

Interpay blijft staan voor kwaliteit!
Interpay is begonnen met de nieuwe, herziene norm ISO 9001:2015, voor kwaliteitsmanagement. Dit is de eerste grote herziening van de norm sinds 2000 en is geschreven met het oog op de hedendaagse zakelijke uitdagingen en voor organisaties van iedere grootte. De wijzigingen binnen de norm zorgen voor veel flexibiliteit in het aanbieden van veelzijdige voordelen aan organisaties. Niet alleen als tool voor kwaliteitsmanagement maar meer als significant kader met als doel zakelijke verbetering waaronder het leveren van efficiëntie en het verbeteren van de klanttevredenheid, daar staan wij voor!
Voordelen van de nieuwe norm
Genereer kwaliteit en continue verbetering binnen onze organisatie. De herziene norm zorgt ervoor dat kwaliteitsmanagement compleet geïntegreerd is en in lijn is met de businessstrategie van onze organisatie.
Leiderschap
De grotere betrokkenheid van het top management bij het managementsysteem zorgt voor meer motivatie met betrekking tot de organisatiedoelstellingen.
Risico & Opportunity Management
Versterkt het gebruik van het managementsysteem als bestuursinstrument en ondersteunt het identificeren van de zakelijke mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de bottom line verbeteringen.
Een geïntegreerde benadering
Doordat de nieuwe structuur is toegepast is op alle nieuwe ISO normen, wordt het voor Interpay makkelijker om meervoudige managementsystemen te implementeren.
De nieuwe ISO 9001 structuur
De nieuwe normen, gepubliceerd in september 2015, zijn gebaseerd op Annex SL - de nieuwe High Level Structure (HLS) welke een framework met zich meebrengt dat toepasbaar is op ons managementsysteem. Dit helpt om consistent te blijven en 1 taal te spreken bij alle standaarden.
Een geïntegreerde benadering
Doordat de nieuwe structuur is toegepast is op alle nieuwe ISO normen, wordt het voor Interpay makkelijker om meervoudige managementsystemen te implementeren.
De belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe norm zijn:
De focus op leiderschap; de focus op Risk management; nadruk op het meten en wijzigen van de doelstellingen; communicatie en bewustwording; minder prescriptieve eisen