Uw vordering afschrijven is duurder!

Zorgeloos laten incasseren!

Huisbezoek

Wij sturen een ervaren medewerker op locatie om poolshoogte te nemen, waarna deze zal proberen de communicatie op gang te krijgen. Wij richten ons op het verkrijgen van betaling of het treffen van een betalingsregeling. Uiteraard zullen de bezoeken plaats vinden binnen het kader van zorgvuldigheid, normen en gewoonten die hiervoor in het maatschappelijk verkeer betamelijk worden geacht.
Oplospercentage (gratis incassotraject)
Positieve reacties (Cliënten)

Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!

Een goede beoordeling van onze cliënten is de kroon op ons werk.
---