Beloven doen we niets, waarmaken wel!

Uw vordering afschrijven is duurder!

Welkom tot het gratis incasserenWelkom tot het gratis incasseren

Eigenzinnig professioneel
---

Interpay heeft in de loop der jaren wel het nodige aan ervaring opgedaan bij het vinden van de beste manieren om het gedrag van zijn cliënten bij te houden. Met name heeft Interpay een aantal fraaie tools ontwikkeld om hier een goed inzicht in te krijgen.

Oplospercentage (gratis incassotraject)
Oplospercentage (eigen incassotraject)
Positieve reacties (Cliënten)

Onze missie

Interpay ontzorgt haar cliënten door het bieden van een full-service dienstenpakket in creditmanagement. Interpay voert haar dienstverlening op een zo efficiënt mogelijke manier uit en behaalt een maximaal resultaat voor haar opdrachtgevers, zonder het sociale aspect uit het oog te verliezen. Om te komen tot duurzame relaties staan kwaliteit, respect en betrokkenheid hoog in het vaandel.

Onze visie

Interpay wil de organisatie langzaam verder laten groeien met behoud van kwaliteit en een uitstekende relatie met de bestaande cliënten. De manier waarop zij de opdrachten uitvoert, zal onderscheidend zijn in de markt: door mee te denken met onze cliënten, oplossingen aan te dragen die zijn gebaseerd op onze kennis, eventuele kosten inzichtelijk te maken en een goede communicatie te voeren, kunnen kwaliteit en kwantiteit hand in hand gaan.

Onze werkwijze

Interpay is een sociale en maatschappelijk betrokken onderneming. Onze sociale betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in onze zaakbehandeling. Onze zaakbehandelaars zijn gedurende het gehele proces verantwoordelijk voor de operationele communicatie met u als cliënt en de behandeling van het dossier. Zo heeft u een vaste contactpersoon die op de hoogte is van de werkwijze en de gemaakte werkafspraken.

Rust in uw organisatie

Bijna elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken, het leveren van goederen of diensten en niet worden betaald. Dat wilt u als ondernemer natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Speciaal voor ondernemers in het MKB biedt Interpay een compleet incassotraject, gericht op resultaat.

MKB Incasso

Een gedegen facturatie- en debiteuren traject is het begin van een goed incasso proces en leid tot goed resultaat.

Particulier

Interpay helpt u ook als particulier graag verder. De ervaring leert dat hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om de vordering te incasseren.

Zorgverzekeraar

Onze incassoprocedure bij zorgverzekeringen kent verschillende fases. In de eerste fase gaan onze medewerkers van het callcenter aan de slag uw vordering te incasseren. 

Kinderopvang

Interpay beschikt over een ruime ervaring en kennis in de kinderopvang en kan u veel werk uit handen nemen.

Wooncorporatie

Wij geven daarbij ook advies in het door u gevoerde debiteurenbeleid en het terugdringen van de huurachterstanden en het aantal slepers terug te dringen.

Onderwijs

Veel vorderingen in het onderwijs blijven onbetaald.  Interpay beschikt over een ruime ervaring en kennis in uw branche. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen.

Gratis incassotraject

Het indienen van uw incasso-opdracht is gratis. Interpay hanteert een No-Cure-No-Pay incasso beleid. Betaalt de debiteur niets, u bent ons geen kosten verschuldigd! Bij Interpay start u binnen enkele minuten een incassotraject. Tijdens de minnelijke incasso fase wijst Interpay uw debiteur per direct op verschillende manieren en momenten op de openstaande vordering. Dit wordt uitgevoerd via schriftelijke correspondentie , e-mail- en sms berichten.

Online

De status van uw opdrachten zijn 24/7 online te bekijken. In het incassoportaal kunt u direct zien welke bedragen er per dossier zijn geïncasseerd. Alle informatie met betrekking tot uitgaande gesprekken, e-mail verkeer, sms verkeer, inkomende en uitgaande brieven zijn direct inzichtelijk. Ervaar onze werkwijze, dien uw vordering in en wij gaan meteen voor u aan de slag.

Huisbezoek

Wij sturen een ervaren medewerker op locatie om poolshoogte te nemen, waarna deze zal proberen de communicatie op gang te krijgen. Wij richten ons op het verkrijgen van betaling of het treffen van een betalingsregeling. Uiteraard zullen de bezoeken plaats vinden binnen het kader van zorgvuldigheid, normen en gewoonten die hiervoor in het maatschappelijk verkeer betamelijk worden geacht.

Laat dit u niet gebeuren!

Zo staat een vordering gemiddeld 40 dagen open en kampt 33% van de ondernemers met achterstallige facturen. Dit leidde ertoe dat er in 2015 85% meer incassozaken waren dan in 2014. Het gemiddelde bedrag dat werd uitbesteed aan een Interpay bedroeg € 6.000,-. Een nadelig gevolg van niet op tijd betaalde facturen is dat 58% van de bedrijven bang is voor wanbetaling. Ook geeft 40% van de ondernemers aan dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan door te laat betalende afnemers.

Contact & Aanlevering mogelijkheden

Incasso via social media

Het gebruik van social media zoals Twitter en Facebook blijft almaar stijgen. Voor Interpay is dit soort doeleinden als social media uitermate geschikt. Maar alles valt of staat uiteindelijk bij de hoeveelheid informatie die de wanbetaler online zet. Zo lang men onverstandig omgaat met het publiceren van persoonlijke gegevens is het voor Interpay tamelijk eenvoudig hen op te sporen. De kans dat de langverwachte incasso van het openstaande bedrag alsnog plaatsvindt, is hiermee aanzienlijk gegroeid.

Vaste contactpersoon

Als nieuwe opdrachtgever krijgt u direct een vaste contactpersoon die persoonlijk uw incassodossiers behandelt. Uw vaste contactpersoon is goed bereikbaar, zowel per e-mail als telefonisch, en reageert doorgaans binnen 1 werkdag. U hebt dus altijd een toegankelijk aanspreekpunt waar u voor al uw incasso's terecht kunt. Ook krijgt u direct toegang tot onze online incassoportaal, u blijft op ieder moment op de hoogte van de voortgang van uw aangeleverde vordering.

Aanlevering factuur

Interpay verricht zijn werkzaamheden ook op basis van losse opdrachten en niet op basis van abonnementen met langlopende verplichtingen en vaste kosten. U zit dus nergens aan vast. Indien u incasso-opdrachten wilt aanleveren dan kan dit op verschillende manieren, per post of e-mail (PDF bestand). Verder vragen wij u om uw factuur, herinnering en aanmaning aan ons toe te sturen alsmede alle verdere correspondentie die betrekking hebben op de betreffende vordering.

Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!

Een goede beoordeling van onze cliënten is de kroon op ons werk.
---