Interpay incasseert professioneel, snel en succesvol!Interpay incasseert professioneel, snel en succesvol!

---
Voor informatie!

Gratis

Hoeveel geld is uw tijd waard?
Het indienen van uw incasso-opdracht is gratis. Interpay hanteert een No-Cure-No-Pay incasso beleid. Betaalt ...

Online

Transparant: 24/7 online inzage
De status van uw opdrachten zijn 24/7 online te bekijken. In het incassoportaal kunt u direct zien welke bedragen ...

Huisbezoek

Particulieren & bedrijven
Wij sturen een ervaren medewerker op locatie om poolshoogte te nemen, waarna deze zal proberen de ...

Belangrijke informatie & adviesBelangrijke informatie & advies

Beloven doen we niets, waarmaken wel!
---

Incasso via social media

Het gebruik van social media zoals Twitter en Facebook blijft almaar stijgen. Zowel privé als zakelijk blijkt …

Veilig online

Wilt u als opdrachtgever weten wat de status is van uw incasso-opdrachten? In uw online dossier kunt …

Vaste contactpersoon

Als nieuwe opdrachtgever krijgt u per direct een vaste contactpersoon die persoonlijk uw incassodossiers …

Advies

Geen tijd? Geen zin? Maar wat is het risico om de opvolging van onbetaalde facturen uit te stellen? Elke dag …

Uw voortraject (advies)

Voordat u Interpay mag inschakelen, moet de schuldenaar op de hoogte worden gesteld van het feit dat er nog …

Aanlevering factuur

Interpay verricht zijn werkzaamheden ook op basis van losse opdrachten en niet op basis van abonnementen ...

Juridisch trajectJuridisch traject

Elk jaar zijn duizenden uitspraken van rechter waardeloos.
---
Het te volgen advies

Uitspraak

Het vonnis van de rechter is duidelijk: iemand wordt veroordeeld en moet u (via interpay “gemachtigde”) gaan ...

Toekomst

Als u met iemand zaken gaat doen, raadt Interpay u aan om referenties op te vragen. En als die er niet zijn, zorg dan ...

Tarief Juridisch traject

Interpay werkt samen met landelijk opererende deurwaarders. Onze deurwaarder doet vooruitlopend op ...

Maak een keus welk incassotraject bij u pastMaak een keus welk incassotraject bij u past

Omdat u recht heeft op uw geld!
---
Afschrijven is altijd een kostbare zaak!

Gratis! Incassotraject

Eigenzinnig professioneel

Het indienen van uw incasso-opdracht is gratis. Interpay hanteert een No-Cure-No-Pay incasso beleid. Betaalt de debiteur niets, u bent ons geen kosten verschuldigd!

Nieuw! Uw eigen incassotraject

Vooruitdenken en doorpakken

Snel en eenvoudig een eigen incassotraject starten, dit kan met de software van Interpay! U draait aan de knoppen, Interpay zorgt ervoor dat uw rekeningen betaald worden.

Start uw eigen incassotrajectStart uw eigen incassotraject

Interpay levert u geld op!
---
De te claimen wettelijke incassokosten (minimaal €40.00 tot een maximum €6.775,00) mag u zelf houden!

Pré-incasso

10,55

U wordt begeleid door een vaste contactpersoon van Interapy

Tijdens deze fase wordt per brief, mailbericht en sms uitdrukkelijk vermeld dat het de laatste keer is dat de openstaande factuur door de debiteur kan worden betaald voor er een incassotraject gestart wordt.

Incassotraject

12,65

De vordering is 24/7 online via het incassoportaal van Interpay te volgen

Wordt de vordering in uw incassotraject niet geïncasseerd, Interpay neemt uw vordering in het vervolgtraject gratis over! Dit traject zal op professionele basis van ”no cure no pay incasso” worden uitgevoerd en afgehandeld.

Pré-incasso & Incassotraject

13,70

Vast bedrag per incassotraject, levert u variërend extra geld op!

Bij aanlevering van vijf of meer opdrachten (facturen) in één keer (verschillende debiteuren), worden de trajecten door Interpay zelf gefinancierd en later met de uitbetaalde declaraties met u verrekend. U loopt dan totaal geen financieel risico.

Nieuws waar u wat aan heeft!Nieuws waar u wat aan heeft!

Financiële & gerechtelijke uitspraken
---

Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!Het is voor ons van het grootste belang dat onze cliënten tevreden zijn!

Een goede beoordeling van onze cliënten is de kroon op ons werk.
---